Vaarbewijs

Aanmelden voor de cursus theorie vaarbewijs 1 in Sneek(cursus start op de  4e za.  10.30 u. bij Goliath h.Bulthuisweg 2   via :  

 http://www.vaarbewijs-on-line.nl/crosswinds/?Contact

NTC watersportcursussen:  Vaarbewijs I on line (Kosten: € 25,-)
en Vaarbewijs I of II theorie ( kosten € 125,- ; 2 x op za.  op lokatie in Sneek ).Jongeren tot 16 jr. 25% korting!

Wanneer u zich als watersporter op het water begeeft is het belangrijk om kennis te hebben van de regels en wetgeving. Voor een groot deel van de watersporters is het dan ook verplicht om een vaarbewijs te hebben. Ook wanneer u met uw boot niet onder de vaarbewijsplicht valt is het verstandig om kennis te hebben van de regels en wetten op het water.

 
Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht?
Het bezit van een vaarbewijs is verplicht wanneer u:
 
· een schip bestuurt met een lengte van 15 meter of meer dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.
· een schip bestuurt met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd.
· een sleep- of duwboot bestuurt (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, langszij mee te voeren of te duwen).
· een motorboot bestuurt met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken.

Klein Vaarbewijs I:
Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (incl. Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer / Zwarte Meer).

Klein Vaarbewijs II:
Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.
NB: voor het bevaren van de Noordzee is er geen vaarbewijsplicht, maar wel voor het bevaren van de zeehavens.
 

Internationale Erkenning
Vaarbewijs I en Vaarbewijs II zijn alleen geldig binnen Nederland. In de meeste Europese landen is het voor de pleziervaart verplicht om in het bezit te zijn van het Internationaal Certificaat van Competentie (ICC). U dient in het bezit te zijn van het ICC wanneer u zelf een zeil- of motorboot meeneemt, maar ook wanneer u ter plaatse een boot huurt kan hier naar gevraagd worden. Wanneer u een Vaarbewijs I heeft, kunt u het ICC binnenwateren aanvragen. Heeft u Vaarbewijs II dan kunt u het ICC binnenwateren en kustwateren aanvragen. De aanvraag van het ICC verloopt via de ANWB.
Kosten voor vaarbewijs 1 theorie excl. examenkosten en lesboek:  € 165.- ( 5 lesavonden)
Korting: 25 % op lesgeld voor jongeren tot 16 jaar en voor groepen groter dan 6 pers.
Inhoud: Manoeuvreren, optische tekens, veiligheid, BPR, RPR, SRKGT, SIGNI betonningssysteem, meteo.
 
Voor proefexamens: kijk op onderstaande links:
http://www.vamex.nl/vamex/downloads.aspx
http://www.vaarbewijs.nl
http://xammle.com
http://www.toetsjekennis.nl/vaarbewijs
 
Voorbeeld:  Hulp bij berekening brughoogte:
 
stap1 : teken eerst NAP
dan 2 :    KP
stap3:     H (of D) vanuit KP
stap 4:    W aternivo vanuit NAP
stap 5:    Mast hoogte/Kieldiepte vanuit waterniveau
stap 6 :   ? Hoeveel dm is er nog over?